Мъжки оператор стои пред стругова машина с ЦПУ, докато работи.Близък план със селективен фокус.

Пластмаса